Ventolin Şurup Nasıl Bir İlaçtır, Yan etkileri Nelerdir?

İlaç Etken Maddesi:  Salbutamol sülfatventolin-surup-nasil-bir-ilactir-yan-etkileri-nelerdir
İlaç Marka İsmi: Ventolin Şurup

Bilgi:  Ventolin Şurup, 5 ml’de 2 mg Salbutamol’e eşdeğerde Salbutamol sülfat içerir.

——————————————————————-

Salbutamol Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Salbutamol solunumu iyileştirmek için solunum yollarındaki kasları gevşeterek çalışır

Salbutamol aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:

 • astım belirtilerinin önlenmesi ve giderilmesi;
 • hafif astımın önlenmesi ve giderilmesi;
 • orta ve şiddetli astımda görülen akut (ani gelişen) alevlenmeler, ataklar;
 • solunum yollarında tıkanma ile ilişkili hastalıklarda (astım, kronik bronşit¹, amfizem² gibi) bronşlarda meydana gelen kasılmalar (hırıltı, nefes darlığı). ( ¹kronik bronşit: Birbirini izleyen en az iki yıl içinde en az 3 ay arka arkaya devam eden ve balgam çıkarma ile birlike olan öksürük. ²amfizem: Bir organa hava ya da gazın sızıp, orada birikmesi. )

Salbutamol burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Salbutamol Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Eğer 24 saat içerisinde astım ilacınızı her zamankinden ya da ilacın bir günlük maksimum dozundan daha fazla miktarda almaya gereksinim duyduğunuzu fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz. İlaca karşı duyulan ihtiyaç artışı ciddi bir astım atağının erken belirtisi olabilir.

Salbutamol Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz Salbutamol kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • kalp hastalığı veya yüksek tansiyon;
 • epilepsi (sara) veya diğer nöbet bozuklukları;
 • diyabet (şeker hastalığı);
 • aşırı aktif tiroid (hipertirodizim*) ( *hipertiroidizm: Tiroid bezi salgılarının aşırı şekilde artmasından ileri gelen belirtilerin (metabolizmada hızlanma, kilo kaybı, titremeler, vb. ) tümü. );
 • yutma zorluğu;
 • karaciğer hastalığı;
 • böbrek hastalığı.

Bu gibi durumlardan herhangi birine sahipseniz Salbutamol kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da dozaj ayarlamaları veya tedavi sırasında özel gözetime ihtiyaç duyabilirsiniz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Salbutamol Kullanabilir miyim?

FDA gebelik kategorisi C. Salbutamol’ün anne karnındaki bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.  Hamileyseniz veya tedavi sırasında gebe kalmayı planlıyorsanız öncelikle doktorunuza söylemeden Salbutamol kullanmayınız. Salbutamol’ün anne sütüne geçip geçmediği veya emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan Salbutamol kullanmayınız.

Araç ve Makine Kullanırken Salbutamol Kullanabilir miyim?

İlacın araç ve makine kullanımı üzerine bilinen olumsuz bir etkisi yoktur ancak yinede ilacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

Salbutamol’ü Nasıl Kullanmalıyım?

Salbutamol’ü tam olarak size belirtilen (reçete edilen) şekilde kullanınız. Bu ilacı doktorunuz tarafından size reçete edilenden daha fazla dozda veya daha uzun süre boyunca kullanmayınız. Reçetenizdeki talimatlara mutlaka uyunuz. Kullanım direktiflerinde anlamadığınız bir nokta olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Salbutamol’ün tablet olarak hazırlanan formunun her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Kontrollü salım tableti olarak hazırlanan Salbutamol tabletleri kırmayınız, parçalamayınız veya çiğnemeyiniz. Bunlar ilacın vücutta yavaşça salınması için özel olarak üretilmiştir. Salbutamol kontrollü salım tabletlerinin vücut tarafından emilmeyen bir dış kabuğu daha vardır. Zaman zaman bu kabuk dışkıda görülebilir. İlaç vücut tarafından emildiği sürece bu herhangi bir problem yaratmaz. Dışkıda hiç bozulmamış şekilde tablete rastlanabilir; bu tabletler aynen yutulmadan önceki tabletler gibidir ve bu nedenle tabletin dağılmadığı, çözünmediği ve emilmediği zannedilebilir. Ancak; bu durum kontrollü salım tabletlerin özelliği ile ilgili olup, dışkıda görülen tabletler içi su dolu tablet kabuğudurlar; içindeki etken madde uygun şekilde emilip kana geçmiştir.

Sıvı formdaki Salbutamol’ü doğru miktarda aldığınıza emin olmak için sıvıyı işaretli bir doz ölçüm kaşığı ile veya ilaç kabı ile ölçünüz, normal yemek kaşığı kullanmayınız. Eğer herhangi bir doz ölçüm aletiniz yoksa eczacınızdan isteyebilirsiniz.

Nebül olarak hazırlanan Salbutamol ise hekim gözetimi altında bir nebulizer ile kullanılır.

Eğer 24 saat içerisinde astım ilacınızı her zamankinden ya da ilacın bir günlük maksimum dozundan daha fazla miktarda almaya gereksinim duyduğunuzu fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz. İlaca karşı duyulan ihtiyaç artışı ciddi bir astım atağının erken belirtisi olabilir.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Ancak eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti yaklaşmışsa almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Acil servisi arayarak sağlık yardımı isteyiniz.

Salbutamol doz aşımı belirtilerinden bazıları: göğüs ağrısı, düzensiz kalp atışları veya çarpıntılı kalp, nöbetler, titreme, güçsüzlük, halsizlik, başağrısı, mide bulantısı ve kusma.

Salbutamol Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Soğuk havada egzersiz yapmak ve kuru hava, sigara dumanı, tozlu havada solunum, hayvan tüyü vb. alerjenlere maruz kalma gibi solunumunuzu etkileyecek ve kötüleştirecek durumlardan kaçınınız.

Salbutamol’ün Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan şu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz hemen acil yardım desteği alınız: ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; cilt döküntüsü (isilik vb.); yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz Salbutamol kullanımını durdurunuz, hemen doktorunuzu arayınız ve acil sağlık desteği isteyiniz:

 • herhangi bir alerjik reaksiyon (ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; cilt döküntüsü (isilik vb.); yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik);
 • göğüs ağrısı veya düzensiz kalp atışları;
 • taşikardi* ( *taşikardi: Kalp atım sayısının dakikada 100’ün üzerinde olacak şekilde artması ).

Daha hafif yan etkilerin görülmesi olasıdır, eğer aşağıdaki durumlarla karşılaşırsanız Salbutamol kullanımına devam ediniz ve doktorunuza durumu bildiriniz:

 • başağrısı;
 • baş dönmesi veya sersemlik hali;
 • uykusuzluk;
 • titreme (özellikle ellerde);
 • sinirlilik hali;
 • kas krampları;
 • mide bulantısı, kusma;
 • ağız ve boğazda tahriş.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir, burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Yan etkiler ile ilgili detaylı tıbbi tavsiyeler için doktorunuza danışınız.

Salbutamol ile Etkileşen Diğer İlaçlar Hangileridir?

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Salbutamol kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • idrar söktürücüler [klortalidon (Hygroton, Regroton); indapamid (Flubest, Fludex,Flutans, Fludin, Flupamid, İndapen, İndurin, İndamid); furosemid (Lasix,Furomid, Desal); spironolakton (Aldacton); kombinasyon haldeki idrar söktürücüler (Moduretic, Triamteril, Aldactazide); mannitol (%20 Mannitol, %20 Mannitol-Biosel Solüsyonu) vb. ];
 • kortikosteroidler [prednizolon (Deltacortril, Neocorten, Prednisolon); betametazon (Celestone, Diprospan); deflazakort (Flantadin); deksametazon (Dekort,Deksalon, Onadron); metilprednizolon (Depo-Medrol, Prednol) vb. ];
 • beta adrenerjik blokörler [atenolol (Apo – Atenol, Tensidif, Tensinor, Atexal,Nortan); karvedilol (Carvexal, Coronis, Kinetra, Dilatrend); metoprolol tartrat (Beloc, Problok, Lopresor); propranolol hidroklorür (Dideral); sotalol hidroklorür (Darob, Talozin); asebutolol (Prent); bisoprolol fumarat (Concor, Lodoz); esmolol hidroklorür (Brevibloc); oksprenolol hidroklorür (Trasicor); pindolol (Apo-Pindol,Visken) vb. ];
 • MAO inhibitörleri [moklobemid (Aurorix); rasajilin mezilat (Azilect Tablet); selejilin hidroklorür (Moverdin) ];
 • trisiklik antidepresanlar [amitriptilin hidroklorür (Laroxyl, Triptilin); imipramin hidroklorür (Tofranil); klomipramin hidroklorür (Anafranil); opipramol hidroklorür (Deprenil,İnsidon, İnsomin) vb. ];
 • dekonjestanlar [efedrin hidroklorür (Efedrin Arsan, Efedrin Hidroklorür); fenilefrin hidroklorür (Mydfrin); psödoefedrin hidroklorür (Dekoferin, Eksofed, Rinogest,Rinogest SR, Sudafed) vb. ];
 • bronş genişletici ilaçlar [ salbutamol (Asthavent, Salbulin, Salbutol); terbutalin sülfat (Bricanyl); formoterol fumarat (Foradil, Oxis Turbuhaler); salmeterol (Astmerole,Serevent, Seretide); ipratropyum bromür (Atrovent, Combivent); aminofilin (Aminocardol, Aminofilin, Carena); dihidroksipropil teofilin (Difilin) vb. ].

Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Salbutamol kullanımı sizin için uygun olmayabilir ya da dozaj ayarlamalarına veya tedavi sırasında özel gözetime ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bu listedeki ilaçlardan farklı olarak Salbutamol ile etkileşen veya durumunuzu etkileyen daha farklı ilaçlar da olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz. Bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Salbutamol’ü Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

İlacınızı oda sıcaklığında nemden, ışıktan ve sıcaktan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz.

Salbutamol’ün nebül olarak hazırlanan formu, folyo ambalajından çıkarıldıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır; 3 ayın sonunda kullanılmayan nebüller atılmalıdır.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Ventolin Şurup ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN! Ventolin Şurup ve diğer bütün ilaçları çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız; Ventolin Şurup ‘u asla başkalarıyla paylaşmayınız ve Ventolin Şurup ‘u sadece size uygun görüldüğü şekilde kullanınız.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Ventolin Şurup Nasıl Bir İlaçtır, Yan etkileri Nelerdir?, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Facebook Twitter Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *