Sûriye Evliyâları Kimlerdir ve Kabirleri Nerededir?

suriye-evliyalariBaalbek:

 • Abdullah bin Abdülazîz (Osman) el-Yuneynî
 • Şemseddîn ibni Münîr
 • Yünûnî

Bîre-Kefertaşe:

 • Abdullah el-Acemî

Halep:

 • Ahmed Hammâmî
 • Ebû Bekr bin Ebû Vefâ
 • İbn-i Kavvâm
 • Osman Harrât

Hama:

 • Ali bin Yahyâ Geylânî
 • Alvan Hamevî
 • Cezîrî

Hameyme:

 • Ali bin Abdullah bin Abbâs

Humus:

 • Cübeyr bin Nüfeyr
 • Ka’bül-Ahbâr

Hulvân:

 • Şeyh İbrâhim Hakkı

Kamışlı-Telma’rûf köyü:

 • Ahmed Haznevî

Masîsa:

 • Ali el-Masîsî

Rakka:

 • Ebû İshâk İbrâhim bin Müvelled

Şam:

 • Abdullah Herâtî
 • Abdullah bin Zeyd
 • Abdülganî Nablüsî
 • Abdülkâdir Cezâyirî
 • Abdülkâdir Sıddîkî
 • Abdülvâhid bin Muhammed
 • Ahmed bin Ebü’l-Havârî
 • Ahmed bin İbrâhim el-Vâsitî
 • Ahmed Kâdirî
 • Ahmed bin Muhammed
 • Ahmed Nahlavî
 • Ahmed bin Yahyâ el-Celâ
 • Alâeddîn Konevî
 • Ali Efendi (Midillili)
 • Ali el-Harîrî
 • Ali bin Meymûn Mağribî
 • Âmir bin Abdullah Anberî
 • Aysâvî
 • Bekkâr Rahîbî
 • Benâ Kureşî
 • Berk
 • Bilâl bin Sa’d
 • Cübeyr bin Nüfeyr
 • Ebû Bekr-i Dükkî
 • Ebû Bekr Ya’fûrî (Ya’fûr)
 • Ebû İdrîs Havlânî
 • Ebû Müslim Havlânî
 • Ebû Süleymân Dârânî (Daran)
 • Ebû Ubeyd el-Busrî
 • Fahreddîn-i Irâkî
 • Halîmî Çelebi
 • Hasan Sekr Dımaşkî
 • Huzeyfet-ül-Mer’aşî (Maraş)
 • İbn-i Âbidîn
 • İbrâhim bin Edhem
 • Mekhûl eş-Şâmî
 • Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
 • Muhammed Avfî
 • Muhammed Bedahşî
 • Muhammed Hânî
 • Muhammed Kudâme
 • Muhammed Urre (Urre)
 • Muhyiddîn-i Arabî
 • Nablüsî
 • Nevevî
 • Ömer bin Abdülazîz
 • Recâ bin Hayve
 • Rislân Dımeşkî
 • Selîm el-Mesûtî
 • Seyyid Muhammed Murâdî
 • Seyyid Muhammed Şâh
 • Sumâdî
 • Şâkir Hamevî
 • Şemseddîn Îcî
 • Şeyh Abdullah el-Fâiz Dağıstânî
 • Takıyyüddîn Hısnî
 • Tâvûs bin Keysân
 • Ubeyde bin Muhâcir
 • Ukayl el-Münbecî (Münbec)
 • Üveys Medenî
 • Yûsuf Kâmitî
 • Zührî (Şegbedâ Köyü)

Şebrîs:

 • Şebrîsî

Lazkiye:

 • Şeyh Muhammed el-Ma’ribî

Yeri Bilinmeyenler

 • Utbet-ül-Gulâm
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Facebook Twitter Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *