Benical Öksürük Şurubu Nasıl Bir İlaçtır, Yan Etkileri Nelerdir?

İlaç Etken Maddesi:  Klorfeniramin maleat ,Dekstrometorfan hidrobromür ,benical-oksuruk-surubu-nasil-bir-ilactir-yan-etkileri-nelerdir
                                          Psödoefedrin hidroklorür
İlaç Marka İsmi:  Benical Öksürük Şurubu

———————————————————————

Benical Nedir?

Benical bronşlardaki spazmları rahatlatıcı, öksürük kesici etkileri olan bir ilaçtır ve daha başka etkileri de mevcuttur.

Benical aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:

 • Boğaz ve bronşlarda tahriş, iltihap, alerjik nedenler ile oluşabilen gece ve gündüz öksürükleri;
 • Solunum yollarında ödem, tıkanıklık.

Benical’in etken maddeleri vücudumuzda şu şekilde etki gösterir;

Psödoefedrin kan akımını azaltan bir ilaçtır. Psödoefedrin burun kanallarındaki kan damarlarını daraltarak (büzerek) çalışır. Burundaki kan damarlarının genişlemesi burun tıkanıklığına sebep olabilir.

Dekstrometorfan öksürük kesici bir ilaçtır. Dekstrometorfan beyinde öksürük refleksini tetikleyen sinyalleri etkileyerek çalışır.

Klorfeniramin ise alerjik belirtilerin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Klorfeniramin vücuttaki doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı ödem, kızarıklık, kaşıntı, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi etkilerin oluşumunu engeller. Klorfeniramin histaminin reseptörlere bağlanmasını engelleyerek bu etkisini gösterir. Klorfeniramin antihistaminikler* adlı ilaç grubuna aittir.

*antihistaminik: Vücutta bulunan histamin adlı kimyasalın etkilerine zıt yönlü etki gösteren ve alerjik belirtilerin tedavisi için kullanılan ilaçlar.)

Benical burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Benical Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

 Eğer sigara içme, astım ve/veya amfizem ile birlikte ortaya çıkan ve uzun süre devam eden kronik öksürüğünüz varsa; Benical’i hekim denetimi olmadan kullanmayınız.

Eğer aşağıda belirtilen:

 • hipertiroidizm;
 • kardiyovasküler hastalık (kalp-damar hastalığı);
 • iskemik kalp hastalığı;
 • diyabet (şeker hastalığı);
 • göz tansiyonu (glokom);
 • prostat büyümesi;
 • 60 yaşın üzerinde olmak.

bu durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Benical’i kullanırken dikkatli olunuz, uzun süreli kullanımdan kaçınınız. Hekiminiz tarafından aksi belirtilmedikçe 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Eğer şikayetleriniz iyileşmezse ya da daha kötüye giderse, Benical’i kullanmayı bırakınız ve hekiminizle görüşünüz.

Benical ile tedaviniz süresince alkol tüketmekten kaçınınız.

Benical’i, 2 yaşın altındaki çocuklara hekim tavsiyesi ve denetimi olmadan vermeyiniz.

Benical’i Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer aşağıda sıralanan durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Benical’i kullanmayınız:

 • Klorfeniramin maleat, Dekstometorfan hidrobromür ve/veya Psödoefedrin hidroklorür’e (klorfeniramin maleat, dekstometorfan hidrobromür ve psödoefedrin hidroklorür Benical’in etken maddeleridir.) alerji;
 • İlacın bileşiminde bulunan diğer maddelere alerji;
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon);
 • Koroner kalp hastalığı;
 • Tanısı konmuş veya şüpheli doğuştan uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes;
 • Epilepsi (sara);
 • Son 2 hafta içinde veya şu an MAO inhibitörü [Moklobemid (Aurorix, Lobem)] kullanımı.

Benical’i kullanmaya başlamadan önce alerjik reaksiyon gösterdiğiniz ilaçlar var ise bunları hekiminize eksiksiz olarak bildiriniz.

Benical’i kullanmaya başlamadan önce eğer böbrek ya da karaciğer rahatsızlığınız varsa hekiminize bildiriniz. Eğer bu rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanamayabilirsiniz ya da güvenle kullanabilmeniz için tedaviniz süresince doz ayarlaması ya da spesifik bir test yapılmasına gereksinim duyabilirsiniz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Benical’i Kullanabilir Miyim?

Gebelik kategorisi C. Hayvanlar ve gebe kadınlar üzerinde yapılmış hiçbir kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle gebelik döneminiz süresince hekiminiz tarafından yarar/zarar oranı değerlendirilerek, ilacı kullanmanızın söylenmesi halinde bu ilacı kullanınız.

Benical, süt veren annelerde süt salgısını azaltabilir. Bu nedenle emzirme döneminiz süresince Benical’i kullanmanız sakıncalıdır.

Araç ve Makine Kullanırken Benical’i Kullanabilir Miyim?

İlacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

Benical’i Nasıl Almalıyım?

İlacınızı tam manasıyla hekiminiz tarafından size öngörüldüğü şekilde ya da prospektüsünde yazan yönergeler doğrultusunda alınız. Eğer bu yönergeleri anlamazsanız eczacı, hemşire ya da hekiminize size açıklamalarını rica ediniz. Hekiminiz tarafından size uygun görülenden daha yüksek dozda ya da daha uzun süre ilacınızı kullanmayınız. Reçetenizde size tarif edilen yönergelere uyunuz.

İlacınızı alırken, ilaçla birlikte verilen ölçeği kullanınız.

Eğer şikayetleriniz iyileşmezse ya da daha kötüye giderse, Benical’i kullanmayı bırakınız ve hekiminizle görüşünüz.

Benical’i, 2 yaşın altındaki çocuklara hekim tavsiyesi ve denetimi olmadan vermeyiniz.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti gelmişse almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız bir acil servisi arayarak destek alınız. İstem dışı kasılmalar (konvülsiyonlar), kalp ritminde düzensizlik, kalp atımlarında artış, baş dönmesi, görme bulanıklığı, idrar tutulumu doz aşımı belirtilerindendir.

Benical’i Alırken Nelerden Kaçınmalıyım?

Benical ile tedaviniz süresince alkol tüketmekten kaçınınız.

Benical’in Yan Etkileri!!

Allerjik reaksiyon belirtileri olan bu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz ilacı kullanmayı bırakınız ve acil yardım desteği alınız: ürtiker(kurdeşen), nefes almada zorluk, yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Daha hafif yan etkiler de görülebilir ancak bunların varlığında hekiminizle konuşup ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz:

 • iştahsızlık;
 • tansiyonda yükselme;
 • sinirlilik;
 • idrar yapmada zorluk (daha çok prostat büyümesi varlığında);
 • uyuşukluk, baş dönmesi.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir; burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız.

Benical ile Etkileşen Diğer İlaçlar Nelerdir? 

Aşağıda sıralanan ilaçlarla Benical’in bir arada kullanılması olası ilaç etkileşimleri açısından sakıncalı olabilir ya da yeterli etkinlik sağlanamayabilir. Bu nedenle Benical’i hekiminize danışmadan bu ilaçlarla birlikte almaktan kaçınınız. Eğer aşağıdaki ilaçların bir ya da birkaçını kullanıyorsanız Benical’i kullanmaya başlamadan önce hekiminize söyleyiniz;

 • antidepresanlar [sitalopram (Cipram, Eslopram); esitalopram (Cipralex, Eslorex); fluoksetin (Depreks, Depset, Fulsac, Prozac);fluvoksamin maleat (Faverin); paroksetin (Paxil,Seroxat); sertralin (Lustral, Seralin); milnasipran (Ixel); mirtazapin (Remeron, Mirtaron); reboksetin (Edronax); venlafaksin (Efexor); hiperikum (Felis); amitriptilin hidroklorür (Laroxyl, Triptilin);imipramin hidroklorür (Laroxyl, Tofranil); klomipramin hidroklorür (Anafranil); opipramol hidroklorür (Deprenil, İnsidon, İnsomin); vb. ];
 • hipnotikler [zopiklon (Imovane); doksilamin süksinat (Unisom) ];
 • barbitüratlar [fenitoin (Epdantoin, Hidantin), fenobarbital (Luminal, Phenobarbitalum) ];
 • sedatifler [passiflora ekstresi (Passiflora, Sedaflora)];
 • anksiyolitikler [diazepam (Diapam, Diazem, Nervium); alprazolam (Apo-Alpraz, Xanax); klorazepat dipotasyum (Anksen, Tranxilene); klordiazepoksit (Klipaks, Librax); lorazepam (Ativan Expidet); medazepam (Tranko-Buskas); buspiron hiddroklorür (Buspon, Nopiron)];
 • antipsikotikler [klorpromazin hidroklorür (Largactil); asepromazin maleat (Plegicil); flupentiksol (Fluanxol); haloperidol (Norodol, Sedaperidol); pimozid (Nörofren); sülprid (Dogmatil, Meresa, Sülpir); tioridazin (Mellerettes, Melleril); mezoridazin (Lidanil); trifluoperazin (Stilizan); zuklopentiksol asetat (Clopixol Acuphase); zuklopentiksol dihidroklorür (Clopixol); amisülprid (Solian); aripiprazol (Abilify); ketiapin (Seroquel); klozapin (Clonex, Leponex); olanzapin (Zyprexa, Rexapin); risperidon (Risperdal,Risperdal Quicklet); flupentiksol dekanoat (Fluanxol); flufenazin dekanoat (Prolixin Decanoate Retard); zuklopentiksol dekanoat (Clopixol); vb. ];
 • MAO inhibitörleri [Moklobemid (Aurorix, Lobem)].

Benical ile etkileşen diğer başka ilaçlar da mevcut olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün ilaçlar ve diğer alternatif tıp methodları hakkında bilgi veriniz; bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Benical’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

Benical’i 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, nem ve ışıktan uzak bir yerde saklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

BENİCAL Öksürük Şurubu ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Benical Öksürük Şurubu Nasıl Bir İlaçtır, Yan Etkileri Nelerdir?, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Facebook Twitter Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *